סוגיא דכלה: עני המהפך בחררה – יורד לאומנות חבירו

Hachana Shiur
Rabbi Shlomo Gottesman

THE DISPUTE OVER THE VENETIAN PRINTING OF THE RAMBAM AND TESHUVAS HARAMA
Rabbi Shlomo Gottesman

Mareh Mekomos

HaRav Chaim Meir Roth 1.16.2023
הקדמה לעני המהפך בחררה

עני המהפך בחררה
1/17/2023

יורד לאומנות חבירו
1/18/2023

חזרה – עני המהפך בחררה – יורד לאומנות חבירו
1/19/2023

HaRav Mendy Weinberger 1/23/2023
עני המהפך בחררה – יורד לאומנות חבירו

Hachana Shiur
Rabbi Shlomo Gottesman

עני המהפך בחררה
1/24/2023

יורד לאומנות חבירו
1/25/2023

חזרה – עני המהפך בחררה – יורד לאומנות חבירו
1/26/2023

Hachana Shiur
Rabbi Shlomo Gottesman

HaRav Dov Kahan 1/30/2023
עני המהפך בחררה – יורד לאומנות חבירו

עני המהפך בחררה
1/31/2023

יורד לאומנות חבירו
2/1/2023

חזרה – עני המהפך בחררה – יורד לאומנות חבירו
2/2/2023

HaRav Shlomo Cynamon 2/5/2023
עני המהפך בחררה – יורד לאומנות חבירו

Hachana Shiur
Rabbi Shlomo Gottesman

Hachana Shiur
Rabbi Shlomo Gottesman

HaRav Ari Marburger 2/6/2023
עני המהפך בחררה – יורד לאומנות חבירו

THE DISPUTE OVER THE VENETIAN PRINTING OF THE RAMBAM AND TESHUVAS HARAMA
2/7/2023

עני המהפך בחררה
2/8/2023

יורד לאומנות חבירו
2/9/2023